BannerSlo
 
Univerza v Mariboru Novice Nova spletna stran Donatorji

La&Co

OLMA

Hawe

Beckhoff

Minitec

Poclain Hydraulics


Vpetost in poslanstvo Laboratorija za oljno hidravliko - LaOH


Laboratorij za oljno hidravliko LaOH je organizacijsko vpet v shemo/deluje pod okriljem Inštituta za proizvodno strojništvo na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru.

V okviru laboratorija se izvaja znanstvena, strokovna in izobraževalna dejavnost s področja oljne hidravlike in pnevmatike ter pogonov in krmilij. Poudarek je na uporabi klasične in sodobne elektro-hidravlične pogonske tehnike, zajemanju signalov in njihove obdelave, nadzoru delovanja in vzdrževanju oz. zagotavljanju zanesljivosti delovanja hidravličnih pogonov in naprav.

Razvojni in aplikativni projekti zajemajo snovanje enostavnih in namenskih elektrohidravličnih premočrtnih in rotacijskih pogonov. Uporabljajo se klasične in sodobne adaptivne regulacijske strukture, primerne za elektrohidravlične oz. –pnevmatične premočrtne in rotacijske pogone s ciljem povečati njihovo natančnost in dinamiko, npr. regulacija položaja ali sile hidravličnih valjev, regulacija tlaka ali pretoka hidravličnih črpalk, razvoj energetsko varčnih konceptov pogona.

  p Raziskave in aplikacije s težiščem na regulaciji hidravličnih pogonov: razvoj regulacijskih sistemov za regulacijo pozicije, sile, pretoka in tlaka.
  p Razvoj in uporaba reguliranih, elektrohidravličnih napajalnih pogonov namenjenih varčevanju energije.
  p Razvoj in uporaba frekvenčno reguliranih hidravličnih napajalnih pogonov.
  p Nadzor stanja in diagnostika v fluidni tehniki: on-line nadzor stanja in nega hidravličnih tekočin, diagnostika delovanja komponent in sistemov fluidne tehnike, uvajanje termografije in nadzora vibracij na področje fluidne tehnike.
  p Dopolnilno izobraževanje na strokovnem in vodstvenem nivoju.
  p Svetovanje in storitvene dejavnosti s področja hidravlične in pnevmatične pogonske tehnike.

 

Dejavnost laboratorija je veliko širša kot je moč zaključiti na podlagi uradnega naziva: glede na tematiko industrijskega projekta se povezujemo z ustreznimi strokovnjaki v okviru fakultete in izven nje.

Za področje delovanja laboratorija bi lahko na kratko rekli »Avtomatizacija strojev in naprav kjer se prenos energije in signalov vrši v kombinaciji s tekočinami ali stisnjenim zrakom« oz. na kratko: »FLUIDTRONIKA«.

 

Namen ustanovitve Laboratorija za oljno hidravliko

Po večletnem sodelovanju z industrijo na strokovnem področju hidravlike in pnevmatike, znanstvenem in strokovnem delu ter ostali strokovni dejavnosti z omenjenega področja (npr. strokovna konferenca Fluidna tehnika, aktivna dejavnost v okviru Slovenskega društva za fluidno tehniko), je bil na pobudo članov Inštituta za proizvodno strojništvo julija 2003 najprej podan predlog o ustanovitvi in kasneje tudi uradno ustanovljen laboratorij z uradnim nazivom »Laboratorij za oljno hidravliko«. Novo ustanovljen laboratorij je predstavljal novo disciplino oz. novo dejavnost v okviru Inštituta za proizvodno strojništvo na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru.

Praktično pa je laboratorij zaživel šele s pridobitvijo laboratorijskih prostorov, julija 2006. Po začetni preureditvi razpoložljivih prostorov v laboratorijske prostore je laboratorij vse do danes vsestransko rasel in se razvijal, tako v prostorskem kot strokovnem in znanstvenem smislu. Tako Laboratorij za oljno hidravliko/Oil hydraulics laboratory danes v strokovnih krogih in organizacijah vse bolj prepoznaven, tako doma kot v tujini.

 

FT2013Logo